Jak wodorowęglan sodu wpływa na poziomy pH krwi?

Jak wodorowęglan sodu wpływa na poziomy pH krwi?
W jaki sposób wodorowęglan sodu wpływa na poziomy pH krwi?

Wodorowęglan sodu to nazwa chemiczna do sody oczyszczonej, powszechnie używanej soli, która jest również ważnym elementem chemii krwi, ponieważ występuje naturalnie we krwi. Ogólnie, wodorowęglan sodu działa jako bufor, co oznacza, że ​​pomaga stabilizować pH krwi.

Wideo dnia

Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu ma wzór chemiczny NaHCO3. Jest to sól o właściwościach kwasowych i zasadowych, ale przede wszystkim działa jako bufor chemiczny. Bufor to substancja chemiczna, która może reagować z niewielkimi ilościami kwasu lub zasady, co pomaga zapobiegać zmianom pH roztworu, gdzie pH jest miarą kwasowości roztworu. Jest to bardzo ważne w twoim krwioobiegu, ponieważ aby utrzymać zdrowie komórkowe, pH krwi musi pozostać względnie stałe.

Efekty oddechowe

Chociaż najczęstszą solą dwuwęglanu jest wodorowęglan sodu, sam sodu nie uczestniczy w chemii buforującej; wodorowęglan jest reaktywną częścią soli. Najważniejszym źródłem wodorowęglanów we krwi jest metabolizm. Kiedy komórki spalają cząsteczki odżywcze dla energii, generują dwutlenek węgla. Reaguje on z wodą w krwioobiegu, aby wytworzyć kwas węglowy, który dalej reaguje w krwioobiegu w celu wytworzenia wodorowęglanu. W ten sposób, podczas oddychania, ciągle wytwarzasz bufor stabilizujący pH.

Kwasica

Utrzymywanie stabilności pH krwi zależy nie tylko od produkcji dwutlenku węgla, ale również od jego eliminacji. Jeśli regularnie nie wydychasz CO2, zaczyna on gromadzić się we krwi. Prowadzi to do nadprodukcji kwasu węglowego, który może zacząć wpływać na pH krwi pomimo obecności buforu wodorowęglanowego. W prostych słowach, chociaż niektóre wodorowęglany we krwi są pomocne, zbyt wiele może prowadzić do kwasicy.

Dializa

Kompleksowa chemia buforująca wodorowęglanu oznacza, że ​​wodorowęglan sodu jest czasem stosowany jako składnik w roztworach dializacyjnych. Dializa to mechanizm do oczyszczania krwi, jeśli nerki nie działają prawidłowo. Jeśli niewydolność nerek prowadzi do nagromadzenia się zbyt dużej ilości kwasu we krwi - co może - wodorowęglan sodu w roztworze dializacyjnym może pomóc w usunięciu nadmiaru kwasu i przywróceniu pH krwi do odpowiedniego poziomu.