Czym są lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe?

Czym są lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe?
Czym są lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe?

Lipidy, węglowodany i Wszystkie kwasy nukleinowe mogą mieć różną strukturę, ale wszystkie są ważne dla ludzkiego organizmu, ponieważ spełniają wiele istotnych funkcji. Bez nich komórki nie miałyby energii lub normalnych błon, hormony i witaminy byłyby nienormalne, a organizm nie miałby wystarczającej ilości antyutleniaczy, a nawet DNA.

Wideo dnia

Lipidy

Istnieją różne rodzaje lipidów, ale wszystko, co ich łączy, to to, że nie rozpuszczają się w wodzie. Kwasy tłuszczowe to lipidy zbudowane z długich łańcuchów wodoru i węgla. Woski wykonane są z kwasów tłuszczowych i alkoholi. Sfingolipidy mogą zawierać kwasy tłuszczowe, alkohol, fosforany i azot, podczas gdy triacyloglicerydy wytwarzane są z substancji zwanej glicerolem i trzema kwasami tłuszczowymi. Tłuszcze są triacyloglicerydami, które są stałe w temperaturze pokojowej, ale gdy triacyloglicerydy są ciekłe, nazywane są olejami. Fosfolipidy to lipidy złożone z kwasów tłuszczowych i fosforanów, natomiast izoprenoidy mają strukturę pięciowęglową.

Węglowodany

Węglowodany to cząsteczki zbudowane z takiej samej ilości wody i węgla. Te proste cukry są nazywane monosacharydami. Obejmują one rybozę, fruktozę i glukozę. Jeśli dwa monosacharydy łączą się ze sobą, tworzą disacharydy, takie jak laktoza i sacharoza. Gdy wiele monosacharydów łączy się ze sobą, tworzą one tak zwane polisacharydy, a ta grupa obejmuje skrobię i glikogen. Glikogen to magazynowana forma glukozy, przechowywana głównie w mięśniach i wątrobie.

Kwasy nukleinowe

Istnieją dwa rodzaje kwasów nukleinowych. Istnieje kwas dezoksyrybonukleinowy lub DNA i kwas rybonukleinowy lub RNA. Wszystkie kwasy nukleinowe są zbudowane ze struktur zwanych nukleotydami. Każdy nukleotyd składa się z fosforanu, cukru rybozy lub dezoksyrybozy i struktury zwanej zasadą, która zawiera azot. Adenina, tymina, cytozyna, guanina i uracyl są nazwami zasad. Adenina, tymina, cytozyna i guanina są zasadami w DNA, podczas gdy adenozyna, uracyl, cytozyna i guanina są podstawami RNA.

Funkcje lipidów, węglowodanów i kwasów nukleinowych

Zfingolipidy i fosfolipidy są ważną częścią błon komórkowych, a tłuszcze i oleje magazynują energię. Lipidy stanowią również część komórek nerwowych, hormonów, pigmentów i witamin. Wysyłają sygnały chemiczne, dają ochronę i służą jako przeciwutleniacze. Węglowodany tworzą część struktury komórek i zapewniają szybką energię komórkom. DNA tworzy geny, RNA tworzy białka, a nukleotydy pomagają tworzyć energię.